ปรับแต่ง Ghost และอุปกรณ์ต่างๆ

  • เมื่อสร้างตัวละครของคุณ , คุณจะมีความสามารถในการปรับแต่งตัวละครของคุณ คุณสมบัติ เพศ หน้าออก รอยสัก และอีกมากมาย และคุณจะได้รับการเข้าถึงที่หลากหลายของเสื้อผ้า , ชุดแต่งกายยุทธวิธี , และอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ Ghost มีคุณลักษณะส่วนบุคคล
  • คุณสามารถจัดการกับกลุ่มค้ายาในชุดแต่งกายยุทธวิธี หรือ ใช้ชุดพื้นเมืองบ้านๆถ้าคุณต้องการ
  • มีความสามารถในการปรับแต่งทุกชิ้นส่วนของชุดของคุณ และมีสามารถเปลี่ยได้ถึงพันล้านอย่าง ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับคุณ
功能表清單