บางคนเป็นทหาร แต่เราคือ GHOSTs

  • Ghost ไม่ใช่เป็นทหารธรรมดาทั่วไป
  • พวกเขาเป็น 4 สุดยอดทหารผ่านศึกกองกำลังพิเศษ เข้าข้างหลังศัตรูเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น แต่ละพวกเขาจเก่ง อยู่ด้วยกันพวกเขาจะชนะทุกอย่าง
  • พวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าพวกเขาจะใช้เวลาในแต่ละภารกิจเท่าไร มีเพียงเกียร์ของพวกเขา สหายของพวกเขาและสติปัญญาของพวกเขา ไม่ว่าอย่างไร พวกเขาจะทำงานให้เสร็จ
  • ทีมนี้เป็นตำนาน แต่การกระทำของเขานั้นไม่ระบุชื่อ

WATCH THE VIDEO

บางคนเป็นทหาร แต่เราคือ GHOSTs

  • Ghost ไม่ใช่เป็นทหารธรรมดาทั่วไป
  • พวกเขาเป็น 4 สุดยอดทหารผ่านศึกกองกำลังพิเศษ เข้าข้างหลังศัตรูเพื่อป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น แต่ละพวกเขาจเก่ง อยู่ด้วยกันพวกเขาจะชนะทุกอย่าง
  • พวกเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง แต่ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าพวกเขาจะใช้เวลาในแต่ละภารกิจเท่าไร มีเพียงเกียร์ของพวกเขา สหายของพวกเขาและสติปัญญาของพวกเขา ไม่ว่าอย่างไร พวกเขาจะทำงานให้เสร็จ
  • ทีมนี้เป็นตำนาน แต่การกระทำของเขานั้นไม่ระบุชื่อ

觀看影片

功能表清單