เลือกพาหนะของคุณ

  • Santa Blanca Cartel มีรากฐานอยู่ทั่วเมืองโบลิเวีย ทีมของคุณจะต้องเลือกวิธีการที่จะเข้าไปในประเทศนี้ ในถนนที่คดเคี้ยวและภูมิประเทศขรุขระ
  • Ghost Recon Wildlands เสนอให้คุณถึง 60 ยานพาหนะทุกแบบการขนส่ง ข้ามเมืองด้วย buggies รถบิ๊กอัพหรือมอเตอร์ไซต์ หรือจะไปทางทะเล หรือทางอากาศโดยเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือ มากมายจริงๆ
  • ค้นหารถยนต์ที่หายากเช่น Supercars และรถขนส่งของทหารเพื่อช่วยเหลือในภารกิจต่อต้านพวกกลุ่มค้ายานี้

เลือกพาหนะของคุณ

  • Santa Blanca Cartel มีรากฐานอยู่ทั่วเมืองโบลิเวีย ทีมของคุณจะต้องเลือกวิธีการที่จะเข้าไปในประเทศนี้ ในถนนที่คดเคี้ยวและภูมิประเทศขรุขระ
  • Ghost Recon Wildlands เสนอให้คุณถึง 60 ยานพาหนะทุกแบบการขนส่ง ข้ามเมืองด้วย buggies รถบิ๊กอัพหรือมอเตอร์ไซต์ หรือจะไปทางทะเล หรือทางอากาศโดยเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เรือ มากมายจริงๆ
  • ค้นหารถยนต์ที่หายากเช่น Supercars และรถขนส่งของทหารเพื่อช่วยเหลือในภารกิจต่อต้านพวกกลุ่มค้ายานี้
功能表清單